Програма медичних гарантій-2021: амбулаторна спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога