Програма медичних гарантій у 2021 році: що зміниться у допомозі вагітним та роділлям

Експерти Робочої групи прийняли пропозиції щодо додаткових лабораторних та інструментальних досліджень, зокрема, й цілодобових, консультацій пренатального консиліуму тощо.

У Національній службі здоров’я України відбулося друге засідання Робочої групи медичних експертів з питань розробки специфікацій та умов закупівлі медичних послуг за напрямом вагітність та пологи за Програмою медичних гарантій у 2021 році.

Провідні науковці, керівники перинатальних центрів, пологових будинків та завідувачі відділень з різних областей України обговорили пропозиції до пакетів  “Ведення вагітності в амбулаторних умовах” та “Медична допомога при пологах”. Серед членів Робочої групи – завідувачка відділенням акушерських проблем екстрагенітальної патології ІПАГ професорка  Юлія Давидова, головна лікарка Рівненського пологового будинку Світлана Муравська, медична директорка Сумського перинатального центру Вікторія Краснокутська, директор Вінницького пологового будинку №1 Олександр Банах, завідувачка кафедри акушерства та гінекології №1 НМУ ім.Богомольця професорка Ірина Венцківська, професор кафедри генетики, акушерства, гінекології та медицини плода Харківської МАПО Сергій Біляєв, головна лікарка Харківського пологового будинку № 6 Лариса Назаренко, головний лікар Харківського пологового будинку №1 Євгеній Благовещенський, директорка Перинатального центру Києва Вікторія Біла та інші.

Відбулося засідання робочої групи експертів з питань розробки проєктів специфікацій та умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій за напрямом вагітність та пологи на якому розглядали специфікації та умови закупівлі до пакетів «Ведення вагітності в амбулаторних умовах” та “Медична допомога при пологах”.

На другому засіданні Робочої групи експерти особливу увагу приділяли питанню пренатальної діагностики, яка поряд з біохімічним скринінгом та ультразвуковим дослідженням має включати обов’язковий розрахунок індивідуального ризику жінки щодо хромосомних аномалій та певних вад розвитку плода.

Крім того, визначили, як обов’язкову умову, що ультразвукові обстеження плода мають проводитися лікарем ультразвукової діагностики, який отримав у визначеному порядку спеціальну підготовку з пренатальної діагностики і відповідний сертифікат.

При виявленні у плода ознак аномалій, вродженої, спадкової патології для уточнення перинатального прогнозу, показань і умов для відповідних втручань,  потрібна організація (або скерування) пренатального консиліуму, за участі генетика,  профільних фахівців (хірурга, кардіохірурга, нейрохірурга тощо).

Також  експерти обговорили пропозицію щодо внесення до умов закупівлі забезпечення можливості проведення за потреби ехокардіографічного обстеження вагітних на умовах договору.

З метою своєчасної профілактики інфікування новонародженого та можливого розвитку ускладнень до лабораторних обстежень під час вагітності додано мікробіологічне дослідження  для виявлення носійства стрептокока групи В.

До умов закупівлі медичних послуг за пакетом, що забезпечує надання медичної допомоги при пологах, додано проведення пульсоксиметричного скринінгу критичних вроджених вад серця у всіх новонароджених та окремо розглянуто питання, щодо внесення до додаткових вимог за цим пакетом проведення лабораторних досліджень у цілодобовому режимі, зокрема визначення лактату.

Голова Робочої групи за напрямами “Медична допомога при пологах” та “Ведення вагітності в амбулаторних умовах” Олена Ковальова: “У наступному році НСЗУ пропонує залишити медичну допомогу при пологах пріоритетним напрямком та збільшити тариф на надання такої допомоги. Наша мета – безпека матері та дитини. Тому, у наступному році передбачається платити за підвищеним коефіцієнтом закладам, які можуть забезпечити надання комплексних послуг вагітній та новонародженому, тобто мають договір як на надання медичної допомоги при пологах, так і медичної допомоги новонародженим. За ініціативи НСЗУ, в окремий пакет виділено послуги з ведення вагітності в амбулаторних умовах. За цим пакетом пацієнтка зможе безоплатно отримати основні послуги, зокрема, динамічне спостереження вагітності, повне обстеження, консультації, виконання лікувально-профілактичних заходів, диспансерний нагляд, лабораторні та інструментальні дослідження, згідно з галузевими стандартами, профілактичні заходи з запобігання ускладнень вагітності й післяпологового періоду та інше”.

Експертні медичні групи працюють за  підтримки Проекту USAID “Підтримка реформи охорони здоров’я».

Довідка.  У Національній службі здоров’я України протягом двох місяців триватимуть засідання Робочих груп експертів за відповідними медичними напрямами, які розроблятимуть проєкти специфікацій та умов закупівлі медичних послуг, які надаються за Програмою медичних гарантій у 2021 році.

У складі Робочих груп – лікарі, представники МОЗ, Національної академії медичних наук, ВООЗ, керівники закладів охорони здоров’я, провідні фахівці відповідних галузей медицини, а також представники громадських та пацієнтських організацій. Загалом, 384 експерти працюватимуть над оновленням умов закупівлі медичних послуг для держави. Вони надаватимуть НСЗУ методичну, аналітичну, наукову та консультативно-дорадчу підтримку.

Робочі експертні групи працюватимуть у рамках ініціативи зі створення Ради безпеки пацієнтів.

У Програмі медичних гарантій-2021 – 35 пакетів медичних послуг, серед них два з лікування COVID-19 та 7 нових пакетів, яких не було у поточному році. Це такі пакети, як “Готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії”, “Стоматологічна допомога дорослим та дітям”, “Ведення вагітності в амбулаторних умовах, “Лікування пацієнтів методом інтракорпорального діалізу в амбулаторних умовах”, “Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги”, “Діагностика, лікування та супровід пацієнтів з гематологічними захворюваннями (або підозрою на відповідні захворювання) у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах” та “Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами з охорони психічного здоров’я”.